Naslovna Impresum

Impresum

Udruženje „Obrazovna televizija”

Svetozara Miletića 12, 11108 Beograd

Glavni i odgovorni urednik i direktor programa

Bojana Janković
bojana.jankovic@edutelevision.com

Menadžer produkcije
 Miloš Kostić
milos.kostic@edutelevision.com

Novinari

Katarina Lazarević
katarina.lazarevic@edutelevision.com

 Ljiljana Orlić
ljiljana.orlic@edutelevision.com

 Olja Petrović
olja.petrovic@edutelevision.com

 Tamara Matić
tamara.matic@edutelevision.com

 Bojana Mandić
bojana.manic@edutelevision.com

 Srđan Ilić
srdjan.ilic@edutelevision.com

Reditelj
 Vojkan Milosavljević
vojkan.milosavljevic@edutelevision.com

Muzički urednik

Uroš Krstović
uros.krstovic@edutelevision.com

Saradnik za zvuk

Vladimir Jevtić
vladimir.jevtic@edutelevision.com

Dizajner grafike

Ljubica Marković
ljubica.markovic@edutelevision.com

Savetnik

Aleksandar Miljuš
aleksandar.miljus@edutelevision.com

Web administrator

Tatjana Nikolić
tatjana.nikolic@edutelevision.com