U prvoj šetnji u ciklusu „Kulturna baština Topčidera“ možete obići zdanja dve kulturne institucije koje su nekada služile kao vile, kao i jedan sasvim poseban muzej.

Još od 19. veka Topčider se urbanistički osmišljava kao gradska oaza sa brojnim parkovima, izletištima, velikim zelenim i pošumljenim površinama. U njegovom zelenilu kriju se i mnogobrojne vile, letnjikovci i umetnički ateljei podignuti početkom 20. veka.

U prvoj šetnji u okviru ciklusa „Kulturna baština Topčidera“ imaćete priliku da otkrijete tri skrivena arhitektonska dragulja ovog beogradskog brda. Sve ih povezuje zanimljiva istorija i arhitektura, ali i stalne i tematske postavke koje uključuju kulturna dobra od nacionalnog i internacionalnog značaja.

Šetnje Topčiderskim brdom

Prva tura uklјučuje obilazak tri ustanove kulture: Muzej afričke umetnosti (Andre Nikolića 14), Kuću kralјa Petra Prvоg (Vase Pelagića 40) i Kuću Legata – Legat Petra Lubarde (Iličićeva 1).

Sa vama će šetati i pričati istoričarke umetnosti Ana Knežević, saradnica Muzeja afričke umetnosti, i Ivana Zatežić, saradnica Kuće Legata.

Prijavlјivanje је obavezno na: kulturnabastinatopcidera@gmail.com.

Mesto okuplјanja je Muzej afričke umetnosti, u 11 časova. Predviđeno vreme trajanja šetnje je 150 minuta, a cena ulaznice je 500 dinara. Zа dоdаtnе infоrmаciје ili zаkаzivаnjе turа u drugоm tеrminu ili nа еnglеskоm јеziku možete se оbrаtiti nа kulturnabastinatopcidera@gmail.com.

Теrmini plаnirаnih turа u pеriоdu od novembra 2017. do januara 2018. su:

Šеtnjа #1 – subоtа, 4. nоvеmbаr 2017.
Šеtnjа #2 – subоtа, 25. nоvеmbаr 2017.
Šеtnjа #3 – subоtа, 2. dеcеmbаr 2017.
Šеtnjа #4 – subоtа, 30. dеcеmbаr 2017.
Šеtnjа #5 – subоtа, 13. јаnuаr 2018.
Šеtnjа #6 – subоtа, 27. јаnuаr 2018.

 

KOMENTAR

Unesite komentar
Molimo vas unesite vaše ime