Saznajte kako nam NLP, odnosno neuro-lingvističko programiranje, može pomoći da ostvarimo sve svoje ciljeve u novoj godini.

Kraj stare i početak nove godine je vreme kada obično podvlačimo crtu između onoga što smo ostvarili u protekloj godini i onoga što želimo da postignemo u narednoj. Često naše novogodišnje odluke i ciljevi ostaju samo u našim mislima ili notesima, a retko kada uspemo i da ih ostvarimo. NLP metodologija, ili neuro-lingvističko programiranje, može nam pomoći da ostvarimo sve svoje planove.

Dušan Basalo iz NLP Centra nam je objasnio zašto naše odluke i ciljevi treba da budu realni, vremenski definisani, konkretni i merljivi, odnosno da je moguće proveriti jesu li i u kom stepenu ostvarljivi. Saznajte zbog čega je najvažnije biti motivisan i imati tačno definisanu strategiju.

Naš sagovornik ističe da je sve ono što želite da ostvarite potrebno da zamislite kao već ostvareno, jer će na taj način motivacija biti još jača. On napominje da upravo nedovoljna motivisanost za posledicu ima neostvarene ciljeve.

Poslušajte savete koji će vam pomoći da ostvarite svoje planove i odmah krenite u akciju!

KOMENTAR

Unesite komentar
Molimo vas unesite vaše ime