Muzičko-scenska predstava „Ljubav i smrt“, čiji je autor pijanistkinja i kompozitorka Irina Dečermić, biće premijerno izvedena 31. marta u Bitef teatru.

Predstava „Ljubav i smrt“ bavi se temom ženske sudbine i ženskog principa u ljubavi i smrti. Ovo je retka scenska forma, u kojoj je narator (glumica) ujedno i muzički interpretator. Kroz tri priče, triptih, u formi scensko-muzičkog-likovnog izraza, tema se istražuje kroz tri različita ženska lika iz evropske literature i iz različitih epoha u rasponu od tri veka, i to u tri oblika naracije: reč, muzika, slika. Oni se međusobno dopunjuju, a takođe, nezavisno, svaki za sebe, stvaraju specifičnu strukturu i autentični teatarski iskaz.

Tekst:

G. A. Birger „Lenora“
Džon Kits „La Belle Dame Sans Merci“
Marina Cvetajeva „Na crvenom konju“

Muzika:

Franc List „Lenora“ – melodrama za klavir i naratora
Valentin Silvestrov „La Belle Dame Sans Merci“ – pesma za klavir i glas
K. F. Abel – svita za violu de gambu (aranžman za klavir – Irina Dečermić)

Irina Dečermić je autor video-rada, koji prati ove tri priče. U usko likovnom smislu, video-radovi su u graničnom području apstrakcije i figuracije građeni pokretnom slikom svaki u specifičnom koloritu. Vezuje ih isti koncepcijski pristup vremenskog i sadržajnog usklađivanja u narativno-muzičku poetiku.           

Slika 1. Birgerova poema (balada) „Lenora’’ je priča o ljubavi žene koja se ne dovodi u pitanje ni kada romatična simbolika ljubavnika postaje simbol smrti. U ovoj interpretaciji balade želja za prevazilaženjem krajnjih granica (odlazak u smrt za svojim voljenim) budi jak osećaj uzvišenosti, koji pre osnažuje nego potiskuje pojam individualne snage i slobode.

Slika 2. Balada Džona Kitsa „La Belle Dame Sans Merci“ je obavijena misterijom i neizvesnošću. Pesnik kreira ženski lik koji poseduje natprirodne moći i koji je oličenje lepote i nežnosti, ali je ta lepota, takođe, čini smrtonosnom.

Slika 3. „Na crvenom konju“ je autobiografska poema Marine Cvetajeve, koja joj je donela ne samo ličnu utehu već i veliki pomak u njenom poetskom stvaralaštvu.

Poema govori o gubitku detinjstva, ljubavi, majčinstva, vere, ali i gubitku koji vodi do otkrića prostora van svih ovozemaljskih nedaća, do njenog poetskog stvaralaštva.

Upravo činjenica da je narator ujedno i muzički interpretator dodatno dramatizuje i individualizuje alegorične sudbine tri junakinje koje postaju jedna, personifikovana žena.

Ova muzička i poetska matrica će se na našim prostorima izvoditi po prvi put.

 

KOMENTAR

Unesite komentar
Molimo vas unesite vaše ime