Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i predsednik Upravnog odbora Fonda B92 Veran Matić potpisali su Protokol o saradnji na projektu „Zaštita za sve”, čiji je cilj podizanje svesti o odgovornom ponašanju na suncu i štetnim efektima UV zračenja, kao i posledicama ukoliko se mere zaštite ne preduzmu u najranijem uzrastu.

Ministar Mladen Šarčević rekao je da će Ministarstvo, kako je predviđeno Protokolom, pružati podršku Fondaciji B92 u planiranju aktivnosti koje će biti usmerene na edukaciju roditelja, dece, nastavnika i lekara o štetnom delovanju sunca i važnosti zaštite od UV zračenja i prevencije melanoma.

Šarčević je poručio da je najvažnije da đaci kroz školski program povezuju znanja iz različitih predmeta. „Na primer, na nastavi fizike mogu saznati mnogo toga o zračenju, a onda to znanje povezati sa znanjem iz biologije. Oni ta znanja mogu potom da prenesu i drugima”, rekao je ministar i dodao da novi koncept učenja upravo predviđa međupredmetno povezivanje i primenu stečenih znanja.    

Fond B92, u saradnji sa kompanijom Beiersdorf, obezbedio je UV indikatore za škole i domove zdravlja širom Srbije kako bi se deca naučila odgovornom ponašanju na suncu.

„Prethodnim trogodišnjim projektom Fonda B92 „Pregled za sve” učinjen je veliki pomak u podizanju svesti stanovništva o važnosti ranog otkrića promena na koži. Tokom projekta državnim zdravstvenim ustanovama u zemlji donirano je preko 100 dermoskopa, dok je posebnu edukaciju prošlo 777 lekara, pre svega dermatovenerologa. Što je još važnije, na glavnim trgovima tri naša najveća grada pregledano je nekoliko hiljada ljudi, a kod velikog broja njih dijagnostifikovane su promene na koži, nakon čega su urađene dalje potrebne intervencije. Zadatak novog projekta „Zaštita za sve” jeste da se ode još jedan korak napred i da se adekvatnom edukacijom kroz obrazovni sistem ukaže na važnost prevencije i blagovremene zaštite od štetnih uticaja sunčevog zračenja”, rekao je predsednik UO Fonda B92 Veran Matić.

Očekivani ishodi projekta „Zaštita za sve” i prateće kampanje su osposobljenost lekara pedijatara, nastavnika i roditelja da kod dece izgrađuju zdrave navike u prevenciji raka kože, tako da deca sama mogu da prepoznaju rizik i preduzmu mere kako bi se blagovremeno zaštitila od razvoja bolesti.

Protokol se zaključuje na period od tri godine, koliko je planirano trajanje projekta.

Projekat „Zaštita za sve” podržalo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

 

KOMENTAR

Unesite komentar
Molimo vas unesite vaše ime